Οι νέοι συζητούν και διεκδικούν τα δικαιώματά τους


Τριάντα νέοι από τέσσερις χώρες της Ευρώπης συναντήθηκαν το Ιανουάριο στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στην Αθήνα, για να συζητήσουν και να προτείνουν πολιτικές που θα υποστηρίζουν βασικά δικαιώματά τους, όπως η ισότιμη πρόσβαση στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην εργασία και στη δικαιοσύνη.

Πρόκειται για την πρώτη διακρατική συνάντηση των νέων ανθρώπων που συμμετέχουν στο σχέδιο PATH – Prevention, Addictions and Therapy,  το οποίο διοργανώνει και υλοποιεί το ΚΕΘΕΑ ως συντονιστής με κύριο στόχο την έναρξη δημόσιου διαλόγου μεταξύ νέων και τη δημιουργία στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη ασφαλών και υγιών κοινοτήτων.

Στη συνάντηση οι συμμετέχοντες γνωρίστηκαν μεταξύ τους, αντάλλαξαν απόψεις, μετέφεραν την προσωπική και την εμπειρία από τη χώρα τους γύρω από τους τομείς ενδιαφέροντος και οργάνωσαν τον τρόπο δουλειάς τους μέχρι την επόμενη διακρατική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 5-9 Μάιου 2017.

Οι συμμετέχοντες ήταν από τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, του 18 ΑΝΩ καθώς και νέοι από τους εταίρους του σχεδίου, Helmsic, Ελλάδα,  Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής, Do Great Things (D.G.T.), Ρουμανίας, Οργάνωση νέων εθελοντών, Ιnternational Federation of Medical Students Associations (IFMSA), Πολωνίας, Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj, Κροατίας (Οργάνωση που ασχολείται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες), Youthnet, Ελλάδα. Οργάνωση νέων.