Νέο Συμβουλευτικό Κέντρο για χρήστες και οικογένειες στο Ίλιο


Ξεκίνησε στο Ίλιον το νέο Συμβουλευτικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ για την υποστήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη χρήση ουσιών. Η δημιουργία του Κέντρου έγινε μετά από αίτημα της τοπικής κοινωνίας και με την υποστήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Η περιοχή της Δυτικής Αττικής στερείται υπηρεσιών τέτοιου τύπου, αν και εμφανίζει σημαντικά προβλήματα χρήσης και διακίνησης ουσιών που αυξάνονται λόγω της οικονομικής κρίσης.

Το Κέντρο καλύπτει τις ανάγκες τόσο του Ιλίου όσο και των όμορων δήμων. Απευθύνεται σε χρήστες παράνομων και νόμιμων ουσιών, τις οικογένειές τους καθώς και σε μετανάστες, πρόσφυγες και παλιννοστούντες. Στεγάζεται σε εγκαταστάσεις που έχει παραχωρήσει ο Δήμος και στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό του ΚΕΘΕΑ το οποίο έχει την επιστημονική του εποπτεία.