Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ποινικό δίκαιο και τις εξαρτήσεις


Ολοκληρώνεται στις 15/5/2017 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις». Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία του ΚΕΘΕΑ από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

Λειτουργούν ταυτόχρονα τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερες πληροφορίες: από τις Γραμματείες της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, 541 24, τηλ: +30 2310 996510, εσωτερικό 2, κατά τις ώρες 9.00 – 11.00, φαξ: +30 2310 995272, e-mail: info@law.auth.gr), του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46, 24005, 1700 Λευκωσία, τηλ: +357 22841528, φαξ: +357 22352067, e-mail: admissions@unic.ac.cy) και του ΚΕΘΕΑ (+30 210-9241993-6, εσωτερικό 254, e-mail: education@kethea.gr), καθώς και από την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://addictions.law.auth.gr.