Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ποινικό δίκαιο και τις εξαρτήσεις


«Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις», είναι ο τίτλος του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος που υλοποιείται από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με τη συνεργασία και τη συνδρομή του ΚΕΘΕΑ.  Αντικείμενο του προγράμματος είναι η μελέτη και η έρευνα του νομικού πλαισίου για τις εξαρτήσεις καθώς και των σύγχρονων πολιτικών πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας τους.

Με δύο κατευθύνσεις, ποινικό δίκαιο και θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων, σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της διατομεακής  επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο πεδίο των εξαρτήσεων και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Στις 15 Μαρτίου 2016 ξεκινά η διαδικασία των αιτήσεων η οποία ολοκληρώνεται στις 15 Μαΐου 2016.

Δείτε την προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις Γραμματείες της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, 541 24, τηλ: +30 2310 996510, εσωτερικό 2, ώρες 9.00 – 11.00, φαξ:+30 2310 996494, e-mail: info@law.auth.gr), του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46, 24005, 1700 Λευκωσία, τηλ: +357 22841528, φαξ: +357 22352067, e-mail: admissions@unic.ac.cy) και του ΚΕΘΕΑ (+30 210-9241993-6, εσωτερικό 254, e-mail: education@kethea.gr),

ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://addictions.law.auth.gr.