Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις εξαρτήσεις


Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με κατεύθυνση “Διοίκηση και Κοινωνικό Σχεδιασμό στον τομέα των εξαρτήσεων εγκαινιάζει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ. Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 η ΕΣΔΥ, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», προσφέρει τη δυνατότητα σε 5 άτομα, εργαζόμενους στους δύο φορείς, να ειδικευτούν στην κατεύθυνση της διοίκησης και του κοινωνικού σχεδιασμού στο πεδίο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία αποτελεί εξέλιξη και επιστέγασμα της μακρόχρονης συνεργασίας μεταξύ της ΕΣΔΥ και του ΚΕΘΕΑ στην εκπαίδευση επαγγελματιών από τον χώρο των εξαρτήσεων πάνω στο αντικείμενο της διοίκησης και του κοινωνικού σχεδιασμού, μέσω ετήσιων προγραμμάτων που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν από κοινού οι δύο φορείς.

Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των στελεχών θεραπείας και πρόληψης στον ευαίσθητο χώρο των εξαρτήσεων σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, ηγεσίας των οργανισμών, παρέμβασης στην κρίση, σχεδιασμού και αξιολόγησης, σε μια εποχή κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που χαρακτηρίζεται από πρωτόγνωρες ανάγκες και προκλήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εισαγωγής ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΔΥ (www.esdy.edu.gr), από 1 Μαρτίου 2016 έως και 31 Μαρτίου 2016.

Δείτε την προκήρυξη