Νέα ιστοσελίδα για το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ


Η ανανεωμένη ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ μέσα από ένα νέο διαδραστικό περιβάλλον, εύκολο και απλό στην περιήγηση, δίνει περισσότερες πληροφορίες για όλες τις μονάδες και τα τμήματα του θεραπευτικού προγράμματος. Μέσα από τη νέα ιστοσελίδα, η επικοινωνία με το χρήστη είναι άμεση, ενώ πλούσιο είναι και το οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνει. Επισκεφτείτε την!