Το μονοπάτι προς την επιχειρηματικότητα βήμα βήμα


  • Τι σημαίνει επιχειρηματικότητα σε περιόδους κρίσης;
  • Πώς συλλαμβάνεται και διαμορφώνεται μια επιχειρηματική ιδέα σήμερα;
  • Mε ποια βήματα γίνεται πράξη;
  • Tι χρειάζεται για την ορθολογική και επιτυχημένη λειτουργία μιας επιχείρησης;


Με έναν  κατατοπιστικό και εμπεριστατωμένο οδηγό καλών πρακτικών για την ανάπτυξη  επιχειρηματικότητας,  ολοκληρώνει  το έργο της η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Η Σύμπραξη συστάθηκε με πρωτοβουλία του ΚΕΘΕΑ και τη συνεργασία κοινωνικών εταίρων και φορέων θεραπείας. Με τη 18μηνη δράση της ανέδειξε τις δυνατότητες των απεξαρτημένων συνανθρώπων μας για επαγγελματική και επιχειρηματική δράση και δημιουργία, όταν  υπάρχει αποδοχή και κατάλληλη υποστήριξη. Η πείρα και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκαν από την πρώτη αυτή οργανωμένη προσπάθεια στήριξης της επιχειρηματικότητας στον  πληθυσμό των απεξαρτημένων  συμπυκνώνονται σε μια εύχρηστη έκδοση. 

Γραμμένος από έμπειρους και εξειδικευμένους  συμβούλους στους τομείς της επιχειρηματικότητας, των οικονομικών, της δικηγορίας  και της συμβουλευτικής,  ο οδηγός  αποτελεί ένα  χρηστικό εργαλείο  τόσο για τους συμβούλους επιχειρηματικότητας  όσο και για τα ίδια τα απεξαρτημένα άτομα. Επιπλέον,  ένα μεγάλο τμήμα του οδηγού μπορεί να φανεί διαφωτιστικό και χρήσιμο για κάθε υποψήφιο επιχειρηματία, ανεξάρτητα από το αν  ανήκει σε κάποια ευπαθή ομάδα.

Σε λίγες μέρες ο οδηγός θα είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Στην Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συμμετείχαν το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων), ως συντονιστής,  το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής – Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης της Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών 18 ΑΝΩ, ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνιών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ).

Η αναπτυξιακή σύμπραξη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συστάθηκε  και υλοποιήθηκε  στο πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ», της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).