Μήνυμα συμπαράστασης Επιμελητών Ανηλίκων Δικαστηρίων Ανηλίκων


Αθήνα,  27/ 9 /2011

Αρ. Πρωτ.: 46

Δέγλερη 2                                                              
Αμπελόκηποι – Τ.Κ. 11522
Τηλ.: 210 8701305 & 210 4173659                      
Fax:    210 4171101                                                
Email: sedaepimelites@hotmail.com                                                                                                           
Κείμενο συμπαράστασης στους εργαζόμενους στα θεραπευτικά προγράμματα ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, 18 ΑΝΩ, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και τις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στα πλαίσια του ΨΥΧΑΡΓΩΣ

Οι Επιμελητές Ανηλίκων συμμεριζόμαστε τις θέσεις των εργαζομένων στα θεραπευτικά προγράμματα ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, 18 ΑΝΩ, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και τις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στα πλαίσια του ΨΥΧΑΡΓΩΣ και δηλώνουμε την συμπαράστασή μας σε εκείνους, αλλά και σε όλους τους θεραπευόμενους και τις οικογένειές τους που ωφελήθηκαν και ωφελούνται ακόμη από το θεραπευτικό τους έργο.

Σε μια περίοδο που το κοινωνικοπρονοιακό μας σύστημα νοσεί όσο ποτέ άλλοτε η αποδυνάμωση των υπηρεσιών που προσφέρουν θεραπεία θα έχει μεγάλο αντίκτυπο σε όλο τον κοινωνικό ιστό. Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων όλης της χώρας που χρόνια συνεργάζονται με τα θεραπευτικά προγράμματα κρίνουν ότι οι προσπάθειες να υποβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και να χάσουν οι συνάδελφοι τις θέσεις τους θα οδηγήσει σε περαιτέρω αδυναμία το σύστημα της υγείας και της πρόνοιας στη χώρα.  

Θα είμαστε κοντά στους αγώνες των συναδέλφων και των θεραπευόμενων για μια αξιοπρεπή διαβίωση και μια κοινωνία με ευκαιρίες για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ