Μέτρα του ΚΕΘΕΑ για τον κορονοϊό


Το ΚΕΘΕΑ έχει προσαρμόσει τη λειτουργία του στις συνθήκες της πανδημίας κορονοϊού, ώστε να μπορεί να προσφέρει βοήθεια, διασφαλίζοντας συγχρόνως την προστασία της δημόσιας υγείας, των εξυπηρετούμενων και των εργαζομένων του. Τα μέχρι στιγμής μέτρα περιλαμβάνουν:

  • Αυστηρά μέτρα πρόληψης και προστασίας σε όλες τις μονάδες, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις μονάδες διαμονής, όπως οι θεραπευτικές κοινότητες στην κοινωνία και τις φυλακές, και οι ξενώνες της επανένταξης.
  • Αποφυγή του συγχρωτισμού σε όλες τις μονάδες και φάσεις των θεραπευτικών προγραμμάτων. Για τις ομαδικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες και τις εκπαιδευτικές αξιοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό εργαλεία τηλεπικοινωνίας.
  • Παύση όλων των παραπομπών εξυπηρετουμένων από τη μία φάση/μονάδα των θεραπευτικών προγραμμάτων στην άλλη.
  • Τα 2 Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ για ενεργούς χρήστες ουσιών στην Αθήνα ενισχύουν το πρόγραμμα ανταλλαγής ενέσιμου υλικού, προσφέρουν ενημέρωση και έντυπο υλικό για τον COVID-19, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εξαρτημένων, και επιδιώκουν  δικτύωση με μονάδες υγείας για την άμεση μεταφορά εξυπηρετουμένων με ύποπτα συμπτώματα σε νοσοκομεία αναφοράς.
  • Αναστολή λειτουργίας των Προγραμμάτων Συμβουλευτικής Κρατουμένων (αρχική φάση θεραπείας) στα Καταστήματα Κράτησης, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που έλαβε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το σωφρονιστικό σύστημα.
  • Αναστολή των δια ζώσης συναντήσεων στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες και φοιτητές και αξιοποίηση μεθόδων τηλεκπαίδευσης για τη συνέχισή τους.
  • Απομάκρυνση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού από τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής και τοποθέτησή τους σε θέσεις που δεν απαιτούν επαφή με εξυπηρετούμενους.
  • Εφαρμογή συστημάτων κυκλικής, εκ περιτροπής παρουσίας στους χώρους εργασίας και τηλεργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό.

 

Δείτε εδώ γιατί οι άνθρωποι με πρόβλημα χρήσης ουσιών ή εξάρτηση μπορεί να είναι πιο ευπρόσβλητοι από τον COVID-19 και με μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών.