Κυκλοφόρησε το τεύχος 37 του περιοδικού “Εξαρτήσεις”


Στο τεύχος 37 των Εξαρτήσεων, του επιστημονικού περιοδικού του ΚΕΘΕΑ, μπορείτε μεταξύ άλλων να διαβάσετε τρεις νέες ελληνικές και μια διεθνή μελέτη που αφορούν διαφορετικές πτυχές του φαινομένου των εξαρτήσεων:

Η μελέτη των Ζαγοριανάκου και Παπαναστασάτου ασχολείται με το φαινόμενο του εκλεκτικισμού (creaming), δηλαδή, την πρακτική κατά την οποία οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στους εξυπηρετούμενους με καλύτερη πρόγνωση, αυτούς που είναι πιο πιθανόν να ωφεληθούν. Η μελέτη διερευνά το φαινόμενο από την οπτική των εργαζομένων και διαπιστώνει τις προκλήσεις που θέτουν σε αυτό το πεδίο οι πιέσεις για δείκτες αποδοτικότητας.

Η μελέτη των Παππά και Λαδά σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Αχαΐας τεκμηριώνει την ανάγκη για σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής που θα αφορά την πρόληψη των εξαρτήσεων, και ιδίως με χρήση καινοτόμων εργαλείων όπως της τέχνης. Η μελέτη υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το σχολικό περιβάλλον ως ισχυρός προστατευτικός παράγοντας πρόληψης της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών.

Οι Γιαννούσας, Σελπεσάκης και Μπέλλου παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σχετικά με τη χρήση αλκοόλ, παράνομων ουσιών, καπνίσματος, κινητού τηλεφώνου,  διαδικτύου, ηλεκτρονικών και τυχερών παιχνιδιών από έφηβους μαθητές γυμνασίου της Μαγνησίας, αλλά και τις αντιλήψεις των μαθητών γύρω από τα παραπάνω. Μεταξύ άλλων, οι ερευνητές συζητούν τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης και τη χρησιμότητα ανάπτυξης υπηρεσιών και δικτύων υποστήριξης για αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Μια πολυπληθής ομάδα ευρωπαίων ερευνητών παρουσιάζει τα αποτελέσματα μεγάλης κλίμακας δημοσκοπικής μελέτης σε 21 χώρες για την κατανάλωση αλκοόλ κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας COVID-19 στην Ευρώπη, καθώς και για τη συσχέτιση της κατανάλωσης με