Ξεκινούν τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο του Erasmus+


Πέντε θεραπευτές του ΚΕΘΕΑ θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στο Amsterdam Institute for Addiction Research της Ολλανδίας σε ειδικευμένους τομείς γύρω από τη θεραπεία της εξάρτησης. Η εκπαίδευση παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης

Τα θεματικά πεδία κατάρτισης που προτάθηκαν από το ΚΕΘΕΑ και εγκρίθηκαν, αφορούν μακροχρόνιες και βραχύχρονες θεραπευτικές παρεμβάσεις για το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και τα τυχερά παιχνίδια, την πρόληψη της υποτροπής και την επανένταξη, τους φυλακισμένους χρήστες και τα άτομα με διπλή και τριπλή διάγνωση.

Παράλληλα, επίσης στο πλαίσιο του Erasmus+, θα ξεκινήσει μέσα στη χρονιά η υλοποίηση ενός ακόμα σχεδίου που υπέβαλε το ΚΕΘΕΑ για τη δημιουργία ενός φόρουμ διαλόγου για νέους.

Εκεί θα συζητιούνται θέματα γύρω από τα δικαιώματα των νέων στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της εργασίας. Βασικός στόχος είναι, μέσα από τον διαρθρωμένο διάλογο, να διαμορφωθούν προτάσεις και στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη ασφαλών και υγιών κοινοτήτων, δίνοντας έμφαση στο πεδίο της πολιτικής για τη θεραπεία και πρόληψη των εξαρτήσεων και στην εκπαίδευση σε θέματα εξαρτήσεων.

Το ΚΕΘΕΑ ως συντονιστής εταίρος θα αναλάβει τη διαχείριση και την οργάνωση των δράσεων για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Επίσης, θα διευκολύνει τη συμμετοχή στο σχέδιο, νέων που ανήκουν στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα των πρώην χρηστών καθώς και νέων-εθελοντών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της απεξάρτησης.