Ξεκίνησε το πρόγραμμα “Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για Χρήστες στον Δρόμο” στην Αθήνα


Τις εξορμήσεις τους στις πιάτσες της Αθήνας εγκαινίασαν χθες 29/10 οι δύο ομάδες street-work που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Δίκτυο Άμεσης Πρόσβασης για Χρήστες στον Δρόμο. Το διετές πρόγραμμα υλοποιούν από κοινού το ΚΕΘΕΑ, ο ΟΚΑΝΑ, ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια της Αττικής, η οποία και το χρηματοδοτεί.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, τους χρήστες που βρίσκονται στον δρόμο, οι οποίοι έχουν αυξηθεί τα χρόνια της κρίσης και βιώνουν εντονότερο κοινωνικό αποκλεισμό. Σε μια περίοδο που οι σχετικές ανάγκες της πρωτεύουσας είναι περισσότερο από εμφανείς, με το νέο πρόγραμμα ενισχύονται οι υφιστάμενες υπηρεσίες μείωσης της βλάβης του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ με 14 επαγγελματίες. Σημαντική καινοτομία του προγράμματος είναι η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης των εξαρτημένων στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικο-προνοιακής φροντίδας του Δήμου Αθηναίων, με τις οποίες καθιερώνεται ένας πιο συντονισμένος και αποτελεσματικός τρόπος συνεργασίας.

Η συντονισμένη συνεργασία των τεσσάρων φορέων στοχεύει στην ολιστική προσέγγιση των άμεσων αναγκών των εξαρτημένων, στην πρόληψη της διάδοσης νοσημάτων (ηπατίτιδες, AIDS κ.λπ.) και στην προστασία της δημόσιας υγείας. Το πρόγραμμα θα προσφέρει υπηρεσίες:

  • Διερεύνησης των ιατρικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των εξαρτημένων.
  • Προώθησης πρακτικών ασφαλέστερης χρήσης με στόχο τη μείωση της συνδεόμενης με τη χρήση ουσιών βλάβης.
  • Έγκαιρης παρέμβασης για την αντιμετώπιση περιστατικών υπερδοσολογίας.
  • Πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.
  • Παραπομπής-διασύνδεσης και συνοδείας των εξαρτημένων σε νοσοκομειακές και κοινωνικό-προνοιακές υπηρεσίες και υποστήριξής τους για την έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων.
  • Σίτισης.
  • Προσέλκυσης των εξαρτημένων στους χώρους άμεσης πρόσβασης και υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ
  • Εκπαίδευσης-ευαισθητοποίησης στελεχών υπηρεσιών, όπως αστυνομικών, υγειονομικών κ.ά.
  • Συμβουλευτικής για ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα.