Ξεκινάει νέος κύκλος του προγράμματος “Ικανότητες συμβουλευτικής στον τομέα της τοξικοεξάρτησης”


Το πρόγραμμα

Ξεκινάει ο νέος κύκλος του μακροχρόνιου εκπαιδευτικού προγράμματος “Ικανότητες συμβουλευτικής στον τομέα της τοξικοεξάρτησης: Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η στάση στην επαγγελματική πρακτική” (ακαδημαϊκά έτη 2023-2024). Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από το ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο για περισσότερα από 20 χρόνια.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και εργαζόμενες στην πρόληψη ή στη θεραπευτική αντιμετώπιση της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες σε αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Υγείας φορείς, καθώς και σε αποφοίτους/ες κοινωνικών, ανθρωπιστικών, νομικών επιστημών και επιστημών υγείας.

Πού στοχεύει

Το πρόγραμμα στοχεύει:

  • στην προώθηση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης η οποία στηρίζεται σε ερευνητικά δεδομένα,
  • στη θετική αλλαγή της επαγγελματικής στάσης με στόχο την κατανόηση των δυνατοτήτων απεξάρτησης και επανένταξης
  • στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων δια μέσου βιωματικών εργαστηρίων σε επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις όπως η κινητοποίηση σε θεραπεία, η πρόληψη της υποτροπής, το μετά-τραυματικό άγχος (PTSD) και η γνωστική-συμπεριφορική προσέγγιση (CBT).

Τι περιλαμβάνει

Μεταξύ των θεματικών του προγράμματος συγκαταλέγονται: οι αιτιολογικοί παράγοντες της εξάρτησης και της παραβατικής συμπεριφοράς∙ τα στάδια της αλλαγής από την εξάρτηση στην απεξάρτηση∙ οι επιπτώσεις της χρήσης στη σωματική και στην ψυχική υγεία∙ τα διαφορετικά μοντέλα θεραπευτικής παρέμβασης∙ ο θεραπευτικός σχεδιασμός∙ η κινητοποίηση στη θεραπεία∙ η πρόληψη της υποτροπής∙ η οικογενειακή θεραπεία∙ η επαγγελματική δεοντολογία∙ ειδικές ομάδες πληθυσμού κ.ά.

Πληροφορίες και αιτήσεις

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα δείτε τον Οδηγό σπουδών 2023-24.

 

Αίτηση για στελέχη και αποφοίτους που δεν εργάζονται στο ΚΕΘΕΑ.

QR CODE ΑΙΤΗΣΗΣ (εκτός ΚΕΘΕΑ)

 

Αίτηση για στελέχη του ΚΕΘΕΑ (Δείτε και τις οδηγίες συμπλήρωσης – έντυπο εισήγησης υπευθύνων).

QR CODE ΑΙΤΗΣΗΣ (εντός ΚΕΘΕΑ)

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 3 Μαρτίου 2023.