Κορυφαία διάκριση από την ΕΕ για το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ «Επανένταξη μέσω του αθλητισμού»


Ως μια κορυφαία υποσχόμενη καλή πρακτική στον χώρο της ψυχικής υγείας αξιολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ «Επανένταξη μέσω του αθλητισμού/Reintegration through Sport-RTS».

Το RTS επιλέχτηκε βάσει των αποτελεσμάτων του, ύστερα από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλα τα κράτη-μέλη για καλές και υποσχόμενες πρακτικές προαγωγής, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Η καλή πρακτική RTS  εφαρμόζει συστηματικά και με επιστημονικά κριτήρια τον αθλητισμό ως σημαντικό συμπληρωματικό θεραπευτικό εργαλείο στη διαδικασία απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης. Σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια από το ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με εταίρους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Erasmus+ στο πεδίο του αθλητισμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων αποτελεσμάτων της καλής πρακτικής του ΚΕΘΕΑ και τις προοπτικές ευρύτερης εφαρμογής της σε όλη την ΕΕ, μέσω χρηματοδότησης του προγράμματος EU4Health. Για τον σκοπό αυτόν, το ΚΕΘΕΑ θα παρουσιάσει τους στόχους, τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της πρακτικής RTS σε συνάντηση εμπειρογνωμόνων των κρατών-μελών τον Μάρτιο.

Η ευρωπαϊκή διάκριση του RTS επιβεβαιώνει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η άσκηση και ο αθλητισμός στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και αναδεικνύει την πολύπλευρη και διαρκώς εξελισσόμενη προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ στην απεξάρτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φώτης Παναγιωτούνης, Τομέας Εκπαίδευση ΚΕΘΕΑ-Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μελών, 210 9241993-6

 

Tμήμα Ενημέρωσης ΚΕΘΕΑ