Κινητή Μονάδα Θεσσαλίας από το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ


Συνεχίζοντας την προσπάθεια να διευρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και να ανταποκριθεί στις ανάγκες ολόκληρης της Θεσσαλίας, το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ξεκίνησε τη λειτουργία Κινητής Μονάδας με έδρα τη Λάρισα.

Βασικός στόχος της νέας μονάδας είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από παράνομες και νόμιμες ουσίες ή εξαρτητικές συμπεριφορές σε περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων της Θεσσαλίας. Η μονάδα παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και κινητοποίησης εξαρτημένων ατόμων και των οικογενειών τους, πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς κ.ά., ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών επαγγελματικών κατηγοριών αλλά και του γενικού πληθυσμού.

Η Κινητή Μονάδα οργανώνει στοχευμένες παρεμβάσεις, είτε βάσει διαγνωσμένων αναγκών είτε βάσει αιτημάτων των τοπικών κοινωνιών. Για τη συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου των εξαρτήσεων, συνεργάζεται με δομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δικαστικές αρχές, καταστήματα κράτησης και άλλες υπηρεσίες.

Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Θεσσαλίας του ΚΕΘΕΑ με έδρα τη Λάρισα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς λίστες αναμονής, με σεβασμό στο απόρρητο των πληροφοριών.

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κύπρου 103, Τ.Κ.: 41222, Λάρισα
Τηλ.: 2410 555053
E-mail: kmlarissa@kethea-exodos.gr