Η Κινητή Μονάδα Ρόδου του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην Κάρπαθο


Στην Κάρπαθο θα βρίσκεται η Κινητή Μονάδα Ρόδου του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 3-5 Νοεμβρίου 2020 μετά από πρόσκληση της Επάρχου Καρπάθου- Ηρωικής Νήσου Κάσου κας Πόπης Νικολαΐδου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης προγραμματίζονται δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τα  θέματα εξαρτήσεων σε φορείς και σχολεία του νησιού.

Η Κινητή Μονάδα Ρόδου εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης, ενημέρωσης και άμεσης πρόσβασης  σε ζητήματα νόμιμων και παράνομων  εξαρτήσεων. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Νοσοκομείο, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου και Περιφέρειας). Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν επίσης δράσεις προσέγγισης χρηστών στον δρόμο (street-work) προσφέροντας ψυχολογική υποστήριξη, πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα και παραπομπές στην τριτοβάθμια περίθαλψη, διασύνδεση με θεραπευτικά προγράμματα και άλλες υπηρεσίες και απευθείας εισαγωγές σε Θεραπευτικές Κοινότητες.

Δύο νέες δομές του ΚΕΘΕΑ λειτουργούν στη Ρόδο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το Πολυδύναμο Κέντρο Ρόδου και η Κινητή Μονάδα Ρόδου. Κύριο έργο των νέων δομών είναι η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο νησί από διεπιστημονική ομάδα στελεχών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2241020343.