To KEΘΕΑ ζητεί προσωπικό για την ανάπτυξη και λειτουργία (2) κινητών μονάδων στο δρόμο για τη Φροντίδα Άστεγων και Εξαρτημένων Ατόμων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΙΘΑΚΗ, ΕΞΟΔΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΗ, ΝΟΣΤΟΣ, ΚΥΤΤΑΡΟ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, MOSAIC, ΑΛΦΑ, ΚΙΒΩΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΑΝΑΔΥΣΗ, ΠΙΛΟΤΟΣ, ΟΞΥΓΟΝΟ, ΕΞΑΝΤΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ, έχει τιμηθεί με χορηγία δωρεάς από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σύμφωνα με τους όρους από 19.4.2012 συμφωνητικό δωρεάς, προκειμένου να λειτουργήσουν την επόμενη τριετία, δύο (2) κινητές μονάδες στο δρόμο για τη Φροντίδα Άστεγων και Εξαρτημένων Ατόμων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η λειτουργία των δύο κινητών μονάδων θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ ή τον κρατικό προϋπολογισμό και ως προς το προσωπικό δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4024/2012 λόγω της ιδιωτικής χρηματοδότησης του προγράμματος. Σε εκτέλεση της από 19.4.2012 συμφωνίας δωρεάς το ΚΕΘΕΑ ζητεί:  προσωπικό για την ανάπτυξη  και λειτουργία του παραπάνω προγράμματος, που χρηματοδοτείται από το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

Το προσωπικό θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος του προγράμματος, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης δωρεάς. 

Αναλυτικά για την περιοχή Αττικής ο αριθμός προσωπικού ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

Ειδικότητα

Αριθμός

Κωδ. Θέσης

 

Ψυχολόγος

 

1

 

ΨΥΧ – ΑΤ

 

Κοινωνικός Λειτουργός

 

1

 

ΚΛ – ΑΤ

Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος

6

ΑΠΘ – ΑΤ

 

Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός

 

1

 

ΙΑΤ – ΑΤ

 

Νοσηλευτής

 

1

 

ΝΟΣ – ΑΤ

 

 Αναλυτικά για την περιοχή Θεσσαλονίκης ο αριθμός ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

Ειδικότητα

Αριθμός

Κωδ. Θέσης

 

Ψυχολόγος

 

1

 

ΨΥΧ – ΘΕ

 

Κοινωνικός Λειτουργός

 

1

 

ΚΛ – ΘΕ

 

Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος

 

6

 

ΑΠΘ – ΘΕ

 

Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός

 

1

 

ΙΑΤ – ΘΕ

 

Νοσηλευτής

 

1

 

ΝΟΣ – ΘΕ

Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι :

Α. Ψυχολόγος  
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο* ανώτατης εκπαίδευσης στην ψυχολογία, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,  αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στις εξαρτήσεις ή σε πρόγραμμα streetwork ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις εξαρτήσεις. 
Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο, αποδεδειγμένη θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση σε αναγνωρισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα του εσωτερικού ή σε ανάλογο οργανισμό του εξωτερικού, ολοκληρωμένη πιστοποιημένη εκπαίδευση σε συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία, εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας, γνώση μίας ξένης γλώσσας (της Ευρωπαϊκής Ένωσης), καλή γνώση MS Office.
Β. Κοινωνικός Λειτουργός 
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο* τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κοινωνική εργασία, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στις εξαρτήσεις ή σε πρόγραμμα streetwork ή αποδεδειγμένη θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση σε αναγνωρισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα του εσωτερικού ή σε ανάλογο οργανισμό του εξωτερικού. 
Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο, ολοκληρωμένη πιστοποιημένη εκπαίδευση σε συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία, εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας, γνώση μίας ξένης γλώσσας (της Ευρωπαϊκής Ένωσης), καλή γνώση MS Office.
 Γ. Απόφοιτος Αναγνωρισμένου Θεραπευτικού Προγράμματος 
Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος αναγνωρισμένου (από το νόμο) θεραπευτικού προγράμματος με το διάστημα  από την αποφοίτηση να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη. Απολυτήριο Λυκείου. 
Επιθυμητά προσόντα: Γνώση θεραπευτικής τεχνικής και προσέγγισης σε ατομικό, ομαδικό και οικογενειακό επίπεδο. Εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας, γνώση μίας ξένης γλώσσας (της Ευρωπαϊκής Ένωσης), καλή γνώση MS Office.
Δ. Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός  
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο* Ιατρικής με ειδίκευση στην Παθολογία ή στη Γενική Ιατρική, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Επιθυμητά προσόντα: Επαγγελματική  εμπειρία, εκπαίδευση σχετική με τις εξαρτήσεις, εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας, καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (της Ευρωπαϊκής Ένωσης), καλή γνώση MS Office.
Ε. Νοσηλευτής
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο* τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Νοσηλευτική, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αποδεδειγμένη επαγγελματική  εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Επιθυμητά προσόντα: Εκπαίδευση σχετική με τις εξαρτήσεις, εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας, καλή γνώση MS Office, γνώση μίας ξένης γλώσσας της (Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση Σορβόλου 24, 11636 Μετς, μέχρι και 27.5.2013. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει : 
α) βιογραφικό σημείωμα
 και
β) όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα προσόντα για τη θέση επικυρωμένα. Eπίσης, οι τίτλοι σπουδών* (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι.

Στο βιογραφικό σημείωμα (και όχι στον φάκελο) θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται μόνο ένας  κωδικός θέσης που αναφέρεται παραπάνω. Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. Θα σταλεί απάντηση σε όλους τους υποψήφιους που θα στείλουν τα βιογραφικά τους με πλήρη στοιχεία και εμπρόθεσμα.