12.06.2013 | Προσλήψεις

Το ΚΕΘΕΑ ζητά προσωπικό για τη στελέχωση δύο κινητών μονάδων


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΙΘΑΚΗ, ΕΞΟΔΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΗ, ΝΟΣΤΟΣ, ΚΥΤΤΑΡΟ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, MOSAIC, ΑΛΦΑ, ΚΙΒΩΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΑΝΑΔΥΣΗ, ΠΙΛΟΤΟΣ, ΟΞΥΓΟΝΟ, ΕΞΑΝΤΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ, έχει τιμηθεί με χορηγία δωρεάς από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σύμφωνα με τους όρους από 19.4.2012 συμφωνητικό δωρεάς, προκειμένου να λειτουργήσουν την επόμενη τριετία, δύο (2) κινητές μονάδες στο δρόμο για τη Φροντίδα Άστεγων και Εξαρτημένων Ατόμων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η λειτουργία των δύο κινητών μονάδων θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ ή τον κρατικό προϋπολογισμό και ως προς το προσωπικό δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4024/2011 λόγω της ιδιωτικής χρηματοδότησης του προγράμματος.

Σε εκτέλεση της από 19.4.2012 συμφωνίας δωρεάς το ΚΕΘΕΑ ζητεί: (ένα) 1 Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό με έδρα την Αθήνα.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη