Το ΚΕΘΕΑ στο TEDxAthens Challenge


Το πρόγραμμα πρόληψης  του ΚΕΘΕΑ για την «Ενίσχυση του παιδιού κατά τη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο» είναι μία από τις δέκα υποψηφιότητες στο TEDxAthens Challenge 2011, που φέτος έχει στόχο να αναδείξει μια πρωτότυπη και αξιόλογη δράση στον τομέα της παιδείας και της μάθησης με θετικό αντίκτυπο στις ανάγκες της κοινωνίας.

Το πρόγραμμα του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ υποστηρίζει παιδιά 11-15 ετών από μη προνομιούχες οικογένειες, επιβαρυμένες περιοχές όπως το κέντρο της Αθήνας, με μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες συμπεριφοράς. Περιλαμβάνει σειρά μακροχρόνιων παρεμβάσεων και δράσεων εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας κατά την κρίσιμη φάση της μετάβασής των παιδιών από το δημοτικό στο γυμνάσιο, με στόχο την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής τους υγείας, την πρόληψη της παραβατικότητας και της χρήσης ουσιών, την αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, τη δημιουργία υποστηρικτικού κοινωνικού δικτύου για τα παιδιά και τις οικογένειές τους και τη διασύνδεσή τους  με πηγές βοήθειας της ευρύτερης κοινότητας.

Μπορείτε κι εσείς να υποστηρίξετε την υποψηφιότητα του ΚΕΘΕΑ μέχρι τις 25 Νοεμβρίου ψηφίζοντας εδώ.

———
To TED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει σαν στόχο τη διάδοση μοναδικών ιδεών σε όλο το κόσμο. To TED βασίζεται στην αρχή “Ideas Worth Spreading” και οι ομιλητές καλούνται να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες από ενδιαφέρουσες οπτικές γωνίες.

To TEDxAthens ξεκίνησε την δράση του το 2009 και είναι μια από τις πρώτες TEDx εκδηλώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος του TEDxAthens είναι να αναδείξει και να προωθήσει την εμπειρία του TED σε τοπικό επίπεδο, παρουσιάζοντας ομιλητές που εμπνέουν με τις ιδέες, τα οράματα και τα επιτεύγματά τους.