Το ΚΕΘΕΑ στο COMANITY για την ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων νέων


Το ΚΕΘΕΑ συμμετέχει στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα COMANITY (Community Animateur), το οποίο  αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ περιθωριοποιημένων νέων και δημόσιων υπηρεσιών, ιδίως αυτών που ασχολούνται με τη νεολαία.

Το COMANITY είναι ένα διετές πρόγραμμα Erasmus + KA3 «Υποστήριξη της πολιτικής μεταρρύθμισης» – Δράση κοινωνικής ένταξης, που συντονίζεται από την Arcola Research της Αγγλίας με τη συμμετοχή 9 ευρωπαίων εταίρων.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση νέων από ευάλωτες ομάδες, ώστε να αναλάβουν τον ρόλο εμψυχωτών στην κοινότητα, αλλά και στην ευαισθητοποίηση επαγγελματιών που ασχολούνται με την υποστήριξη ευάλωτων ή περιθωριοποιημένων νέων. Ο διττός αυτός στόχος θα υλοποιηθεί αφενός με την κινητοποίηση υπηρεσιών για νέους, προκειμένου να ασχοληθούν πιο ενεργητικά με ευάλωτες ή περιθωριοποιημένες ομάδες, και αφετέρου με  την κινητοποίηση των ίδιων των νέων από τις ομάδες αυτές, ώστε να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη βελτίωση των κοινοτήτων τους, συνειδητοποιώντας και ενισχύοντας τις δυνατότητες και τις ικανότητές τους.

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 26-27 Φεβρουαρίου 2018.