Το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ζωγραφίζει το Δικαστήριο Ανηλίκων Πειραιά


Το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ανέλαβε εθελοντικά να εξωραΐσει τους χώρους του Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιά. Η δράση περιλαμβάνει το βάψιμο και την εικαστική παρέμβαση σε κάποιους από τους εσωτερικούς τοίχους του Δικαστηρίου Ανηλίκων με την υποστήριξη και συνεργασία εικαστικών καλλιτεχνών.

Η παρέμβαση, η οποία γίνεται μετά από  πρόταση του Τμήματος Επιμελητών Ανηλίκων, στοχεύει στη δημιουργία και αποτύπωση εικόνων που αφενός αναβαθμίζουν τον χώρο των δικαστηρίων και αφετέρου σχετίζονται με έννοιες όπως η οικογένεια, το ομαδικό πνεύμα, οι ανάγκες των παιδιών και εφήβων. Η θεματολογία των σχεδίων θα καθοριστεί ανάλογα με τη χρήση και την αξιοποίηση των χώρων.

Το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ πραγματοποιεί συχνά κοινωνικές παρεμβάσεις στοχεύοντας στη δικτύωσή του με την κοινωνία μέσα από τον εθελοντισμό, την προσφορά κοινωνικής δράσης κ.ά. Η δράση θα ολοκληρωθεί με μια εκδήλωση στον χώρο των δικαστηρίων παρουσία όλων των εμπλεκομένων.