Το ΚΕΘΕΑ σε νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατά της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού


Στο σχεδιασμό και στη συστηματοποίηση μιας καινοτόμου και αποτελεσματικής στρατηγικής για την εκπαίδευση και την κοινωνική συμμετοχή κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στοχεύει το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο στο οποίο μετέχει το ΚΕΘΕΑ.  Το Responsible Smart Citizenship against Poverty & Social Exclusion (RSC Strategy against P&SE) θα βασιστεί στην οικοδόμηση ενός συμπεριληπτικού και συνεργατικού οικοσυστήματος μάθησης και στη δικτύωση των τοπικών κοινοτήτων, για να προωθήσει ικανότητες και δεξιότητες, αναγκαίες στην ενίσχυση της ένταξης, της συμμετοχής και της κοινωνικής συνοχής.  Kομβικό ρόλο αποδίδει το σχέδιο στην ενδυνάμωση της ενεργού, έξυπνης και υπεύθυνης πολιτειότητας.

Ειδικοί στόχοι του σχεδίου είναι:

  • Ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η συνεχής επικαιροποίηση μιας ψηφιακής εργαλειοθήκης, η οποία  θα καλύπτει τις μαθησιακές ανάγκες για την προώθηση τόσο της κοινωνικής ένταξης και όσο και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.
  • Ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η προώθηση ενός εικονικού περιβάλλοντος συμπεριληπτικής και συνεργατικής μάθησης, με στόχο τη σωστή λειτουργία, τη μεταφορά και τη βιωσιμότητα του σχεδίου.
  • Ο σχεδιασμός και η πιστοποίηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης και κοινωνικής συμμετοχής, το οποίο θα έχει στόχο αφενός να βελτιώσει τα τεχνικά προσόντα και να ενισχύσει τις βασικές δεξιότητες των εργαζομένων, των εθελοντών/ντριών και των φορέων που δραστηριοποιούνται ενάντια στη φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και αφετέρου να προωθήσει τη δημιουργία κοινοτήτων συνεργατικής μάθησης.
  • Η συστηματοποίηση όλης της διαδικασίας που θα ακολουθήσει το σχέδιο CSR against P&SE μέσω μιας εργαλειοθήκης για την υπεράσπιση της προτεινόμενης πολιτικής (Λευκή Βίβλος) και για τη μεταφορά, εφαρμογή και βιωσιμότητά της στην ΕΕ.

Το σχέδιο υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνολική του διάρκεια είναι 30 μήνες. Συμμετέχουν φορείς από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες:

Documenta, συντονιστής του σχεδίου, Ισπανία
Consorzio ABN, Ιταλία
Center for Social Innovation-CSI, Κύπρος
ΚΕΘΕΑ, Ελλάδα

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: