ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC: Καλή πρακτική στο προσφυγικό, σύμφωνα με Έκθεση της ΕΕ


Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), το ΚΕΘΕΑ ΜOSAIC αποτελεί μία από τις καλές πρακτικές που έχει να επιδείξει η χώρα μας ως προς την υποστήριξη των προσφύγων.

Η έκθεση αναφέρεται στο έργο που προσφέρει το ΚΕΘΕΑ MOSAIC στη στήριξη προσφύγων και μεταναστών με προβλήματα εξάρτησης στην Αθήνα, καθώς και στη συμβολή του στην πρόληψη της εγκληματικότητας και στην κοινωνική ένταξη.

Το ΚΕΘΕΑ MOSAIC λειτουργεί από το 2003 υποστηρίζοντας μετανάστες και πρόσφυγες καθώς και τις οικογένειές τους, χωρίς να θέτει προϋποθέσεις σε σχέση με το νομικό τους καθεστώς. Προσφέρει υπηρεσίες στη μητρική τους γλώσσα, προσανατολισμένες στη συμβουλευτική και στην κινητοποίηση για απεξάρτηση, μέσα από μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Συμβάλλει επίσης στην εκπαίδευση επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα του προσφυγικού, ενώ την προηγούμενη διετία πραγματοποίησε συστηματική παρέμβαση σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων σε συνεργασία με τον ΔΟΜ.

Η έκθεση του  FRA βασίζεται σε συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με πρόσφυγες και εργαζομένους πρώτης γραμμής σε 15 τοποθεσίες έξι κρατών μελών της ΕΕ: Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Σουηδία.

Μολονότι η έκθεση εντοπίζει ορισμένες καλές πρακτικές, κυρίως αναδεικνύει τις καθυστερήσεις και τις σοβαρές δυσκολίες που σημειώνονται ως προς την ένταξη των νεαρών προσφύγων οι οποίοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους για να σωθούν από τον πόλεμο και τις διώξεις, καθώς και τον κίνδυνο αυτοί να αποτελέσουν μια «χαμένη γενιά».

Για τον λόγο αυτόν ο FRA καλεί τα κράτη μέλη:

  • να επιταχύνουν τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου
  • να περιορίσουν τη γραφειοκρατία που συνδέεται με την οικογενειακή επανένωση
  • να παρέχουν κατάλληλη στέγαση
  • να βελτιώσουν την ψυχιατρική περίθαλψη και την εκπαίδευση

Δείτε περισσότερα για την Έκθεση εδώ