ΚΕΘΕΑ και Δήμος Μεταμόρφωσης συνεργάζονται για την πρόληψη


Στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση σε θέματα εξαρτήσεων στην τοπική κοινωνία στοχεύει η συνεργασία που συνάφθηκε ανάμεσα στο ΚΕΘΕΑ και τον Δήμο Μεταμόρφωσης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει σειρά παρεμβάσεων ενημέρωσης και πρόληψης με έμφαση στη σχολική κοινότητα, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου. Οι παρεμβάσεις θα απευθύνονται σε μαθητές και νέους, καθώς και σε όσους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξή τους: γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες.

Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση παραγόντων που προάγουν την πρόληψη στην τοπική κοινωνία και λειτουργούν ως δίχτυ προστασίας από τις εξαρτήσεις και άλλες βλαπτικές μορφές συμπεριφορές.

Στις 25 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη δράση του προγράμματος συνεργασίας με ενημέρωση των εκπαιδευτικών του 1ου Ενιαίου Λυκείου Μεταμόρφωσης. Με τη νέα χρονιά θα προγραμματιστούν συναντήσεις του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού του ΚΕΘΕΑ με όλα τα μέλη της μαθητικής κοινότητας.