Το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ στην Ιθάκη


Το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ και η Κινητή Μονάδα Ιονίων Νήσων θα πραγματοποιούν μηνιαίες ενημερωτικές συναντήσεις στην Ιθάκη.

Οι συναντήσεις ξεκινούν τον Απρίλιο, την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα για το έτος 2024.

Στόχος είναι η πραγματοποίηση ατομικών συναντήσεων σε άτομα που αντιμετωπίζουν ζητήματα εξάρτησης καθώς και στο οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον τους, αλλά και σε άτομα που επιθυμούν να ενημερωθούν για τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Οι ατομικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στον χώρο του Κοινωνικού Ιατρείου Δήμου Ιθάκης στο Βαθύ Ιθάκης, κατόπιν επικοινωνίας στα τηλέφωνα 2671091720 και 6971981651.