ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ-ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών


Το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), υλοποιούν από τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 το νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών.

Το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών », συνολικής διάρκειας 295 ωρών, απευθύνεται σε 17 μέλη του θεραπευτικού προγράμματος του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ και υλοποιείται μέσω του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ θα μπορούν να προετοιμάζουν τα αγροτεμάχια, να διακρίνουν τις καλλιεργητικές εργασίες ανά εποχή του έτους, να ακολουθούν τις αρχές εγκατάστασης και ορθής διαχείρισης της καλλιέργειας αρωματικών- φαρμακευτικών φυτών, να εφαρμόζουν τις διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας και μεταποίησης τους σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας, να αναζητούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης των παραγωγών και να αναγνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας και τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η ΔΥΠΑ θέτει ως προτεραιότητα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε μέλη ειδικών κοινωνικών ομάδων, με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους σε επαγγελματικά πεδία που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας.