Το ΚΕΘΕΑ για τις Θεραπευτικές Κοινότητες στον ΟΗΕ


Η αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών κοινοτήτων απεξάρτησης στην νότια Ευρώπη παρουσιάζεται σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει το ΚΕΘΕΑ στον ΟΗΕ. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της 62ης συνεδρίασης της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά (CND), που πραγματοποιείται 18-22 Μαρτίου 2019 στη Βιέννη.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα και την Ισπανία, για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών κοινοτήτων ως προς τους δείκτες υγείας, χρήσης ουσιών και σχέσεων με την οικογένεια. Τα αποτελέσματα της έρευνας υπογραμμίζουν τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει  για την αντιμετώπιση της εξάρτησης και την επανένταξη στην κοινωνία, η ολοκληρωμένη,  ψυχοκοινωνική προσέγγιση των θεραπευτικών κοινοτήτων, ως αναπόσπαστο τμήμα του εθνικού δικτύου υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας μιας χώρας.

Η διοργάνωση γίνεται από το ΚΕΘΕΑ, σε συνεργασία με την ισπανική και την ελληνική κυβέρνηση, το UNODC, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων και τον ισπανικό φορέα απεξάρτησης Proyecto Hombre.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στις 18 Μαρτίου 2019, από τη 1:30 έως τις 15:00, στην αίθουσα MBR-A του Διεθνούς Κέντρου της Βιέννης.