Το ΚΕΘΕΑ εκπέμπει σήμα κινδύνου για τις περικοπές


Tη μεγάλη ανησυχία του για τη βιωσιμότητα των 100 και πλέον μονάδων του σε όλη την Ελλάδα εκφράζει το ΚΕΘΕΑ μετά και τη χθεσινή κοινή συνεδρίαση Επιτροπών της Βουλής για τα ναρκωτικά, όπου συζητήθηκε το θέμα της επιχορήγησης των φορέων θεραπείας, χωρίς να προκύψουν συγκεκριμένες απαντήσεις.

Λίγο πριν από την εκπνοή του έτους, το ΚΕΘΕΑ υφίσταται επιπλέον μείωση, της τάξης του 10%, στην επιχορήγησή του που είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό για το 2012 και ήταν 18.500.000 €.   Για την ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων απεξάρτησης είναι αναγκαίο να καταβληθεί το υπόλοιπο της εγγεγραμμένης επιχορήγησης -όπως έγινε και στα νοσοκομεία- βάσει της οποίας είχε γίνει και ο προγραμματισμός του έτους από το ΚΕΘΕΑ.  Από το 2013 η κατάσταση αναμένεται να γίνει δραματική, καθώς, αν το ΚΕΘΕΑ υποστεί περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού του, θα αναγκαστεί να αναστείλει τη λειτουργία  μονάδων, αφού δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να καλύψει δαπάνες στέγασης, διατροφής, θέρμανσης και συντήρησης. 

Οι τυφλές περικοπές, χωρίς αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φορέων και των κοινωνικών αναγκών, και η αδιαφορία για το μέλλον των προγραμμάτων απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης συνθλίβουν τη γραμμή άμυνας της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στα ναρκωτικά και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η κρίση και η ανεργία φέρνουν περισσότερα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, περισσότερη χρήση, περισσότερη περιθωριοποίηση. H συρρίκνωση των θεραπευτικών υπηρεσιών σημαίνει ότι όσοι σήμερα βρίσκονται ήδη στο περιθώριο και όσοι πλήττονται περισσότερο από την κρίση εγκαταλείπονται στην τύχη τους. 

Το ΚΕΘΕΑ επί τρεις δεκαετίες βρίσκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής, με ερευνητικά τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα, χωρίς ποτέ να έχει δημιουργήσει χρέη και λογοδοτώντας στην κοινωνία. Κάθε χρόνο προσφέρει υπηρεσίες σε:

• 2.000 χρήστες στο δρόμο μέσω ειδικών παρεμβάσεων (street-work).

• 3.000 χρήστες νόμιμων και παράνομων ουσιών στα Συμβουλευτικά του Κέντρα.

• 1.500 άτομα στις μονάδες ψυχικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης.

• 2.300 φυλακισμένους και αποφυλακισμένους με πρόβλημα χρήσης.

• 6.000 μέλη οικογενειών που αντιμετωπίζουν στους κόλπους τους πρόβλημα χρήσης.

• 7.000 αποδέκτες υπηρεσιών πρόληψης στις σχολικές κοινότητες και τις τοπικές κοινωνίες.

• 1.000 αποδέκτες υπηρεσιών εκπαίδευσης επαγγελματιών-νέων επιστημόνων.

Τη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας περισσότερες από δεκαπέντε πόλεις σε όλη την Ελλάδα ζητούν από το ΚΕΘΕΑ τη δημιουργία νέων υπηρεσιών, γεγονός που καταδεικνύει τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και την αναγνώριση της καλής και αποτελεσματικής λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ.

Η εμπειρία και τα ερευνητικά στοιχεία διεθνώς δείχνουν με σαφήνεια ότι οι περικοπές  των δαπανών στον τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων δεν προσφέρουν κανένα ουσιαστικό δημοσιονομικό όφελος, αλλά έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα: την αύξηση του κόστους για την κοινωνία. Η έρευνα του ΚΕΘΕΑ για οικονομικό και κοινωνικό κόστος της εξάρτησης έδειξε ότι η παραμονή στη χρήση κοστίζει 6 φορές περισσότερο από τη συμμετοχή σε μια Θεραπευτική Κοινότητα.

Η παραμονή των εξαρτημένων στη χρήση συνεπάγεται αυξημένη χρήση των υπηρεσιών υγείας και των προνοιακών δομών, μεγαλύτερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ενδο-οικογενειακής βίας, και παραμέλησης παιδιών, αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων, περαιτέρω εξάπλωση της χρήσης ουσιών,  κοινωνική όχληση, απώλειες στην παραγωγικότητα και υψηλότερο  κόστος των συστημάτων δίωξης και απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Αντίθετα η παραμονή στη Θεραπευτική Κοινότητα συνδέεται με την αποτελεσματική απεξάρτηση και κοινωνική ένταξη.