ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ: “Ασφαλές Σχολείο”


Το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ και η Κινητή Μονάδα Ηρακλείου ολοκλήρωσαν την παρέμβαση με τίτλο “Ασφαλές Σχολείο” στο Γυμνάσιο Καστελίου σε ομάδα μαθητών από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.

Οι παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα εστιάζουν τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων, όσο και σε επίπεδο μαθητών, με σκοπό μια πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ενδυνάμωση των μαθητών σε θέματα που αφορούν στην ασφάλειά τους εντός του σχολικού περιβάλλοντος και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, και μέσα από βιωματικές ασκήσεις, συζητήθηκαν πως θα μπορούσε ένα σχολείο να είναι ασφαλές για τους μαθητές του αλλά και οι τρόποι με τους οποίους οι ίδιοι οι μαθητές θα μπορούσαν να συμβάλλουν προς ένα πιο ασφαλές σχολείο.

Στο τέλος της παρέμβασης, οι μαθητές ζωγράφισαν σε τοίχο του σχολείου μία ασπίδα μέσα στην οποία έγραψαν λέξεις/έννοιες σχετικές με το ασφαλές σχολείο που είχαν αναπτυχθεί και συζητηθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συναντήσεων.