Το ΚΕΘΕΑ αναζητά εθελοντές για τη δημιουργία video animation


Το ΚΕΘΕΑ αναζητά εθελοντές για τη δημιουργία video animation. Οι εθελοντές θα συνεργάζονται με το Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων του ΚΕΘΕΑ, με σκοπό να υποστηρίζουν με τη δουλειά τους τις καμπάνιες εξεύρεσης πόρων. Απαιτούμενες γνώσεις: web animation, graphic design, digital media, εξοικείωση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μαζί με το βιογραφικό, οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να υποβάλουν δείγματα δουλειάς. Τηλ επικοινωνίας: 210 9241993 (222), fundraising@kethea.gr