Το ΚΕΘΕΑ αναλαμβάνει την αξιολόγηση των υπηρεσιών απεξάρτησης στην Κύπρο


Το ΚΕΘΕΑ ανέλαβε μετά από διεθνή διαγωνισμό τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος αξιολόγησης των υπηρεσιών απεξάρτησης οι οποίες λειτουργούν στην Κύπρο σε εθνική κλίμακα, και βρίσκονται υπό την εποπτεία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (ΑΣΚ). Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ερευνητικού σχεδίου, περιλαμβάνεται η διεξαγωγή έρευνας αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οικονομική τους αξιολόγηση, καθώς και η θέσπιση προδιαγραφών για τον συνεχή ποιοτικό έλεγχο του σχεδιασμού και της λειτουργίας τους. Η έναρξη της ερευνητικής εφαρμογής προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2015.