Το ΚΕΘΕΑ ανακοινώνει την ετήσια έκθεση του ΟΗΕ


Το ΚΕΘΕΑ, σύμβουλος οργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ΕCOSOC) του ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών, παρουσιάζει την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB) για το 2015 στην Αθήνα.

Στην Έκθεση αποτυπώνονται οι πιο πρόσφατες παγκόσμιες τάσεις στην παραγωγή, διακίνηση και χρήση ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και οι προσπάθειες των κυβερνήσεων για το διεθνή έλεγχο και την εγχώρια αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η φετινή έκθεση παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς, μεταξύ άλλων, συμβάλλει  με ειδικά αφιερωμένο κεφάλαιό της στην προετοιμασία για την Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά, η οποία θα συγκληθεί στη Νέα Υόρκη τον Απρίλιο, με στόχο να καθορίσει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της διεθνούς πολιτικής για το πρόβλημα των ναρκωτικών.  

Στις 2 Μαρτίου, που παρουσιάζεται η έκθεση από το ΙΝCB στην έδρα του ΟΗΕ στη Βιέννη, ανακοινώνεται ταυτόχρονα στην Ελλάδα από το ΚΕΘΕΑ στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος) στις 12 το μεσημέρι.