Το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ εκπαιδεύει το προσωπικό των καζίνο


Tην εκπαίδευση των εργαζομένων στις εννιά επιχειρήσεις καζίνο της χώρας πραγματοποιεί το επόμενο διάστημα το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, το πρόγραμμα απεξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια και το αλκοόλ του ΚΕΘΕΑ.

Η εκπαίδευση, που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή του νέου πλαισίου σχετικά με τον αποκλεισμό των παικτών από τα καζίνο λόγω προβληματικής ενασχόλησης με τον τζόγο. Ο εξάμηνος αποκλεισμός είναι μια διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο και μπορεί να γίνει είτε με πρωτοβουλία του ίδιου του ατόμου είτε συγγενών του α΄ βαθμού, μέσω της υποβολής δήλωσης με την οποία ζητείται να μην του επιτρέπεται η είσοδος στο καζίνο.

Τα καζίνο έχουν την ευθύνη τήρησης της διαδικασίας αποκλεισμού και της άρσης του και υποχρεούνται να διαθέτουν για το σκοπό αυτόν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Όταν ένα πρόσωπο ζητήσει, μετά την πάροδο του ελάχιστου προβλεπόμενου διαστήματος, να υποβάλει δήλωση άρσης του αποκλεισμού του, ο αρμόδιος υπάλληλος του Καζίνο οφείλει να το ενημερώσει για τις συνέπειες  της πράξης του αυτής,  να του συστήσει να επανεκτιμήσει την απόφασή του και να επανέλθει, εφόσον συνεχίζει να επιθυμεί την άρση, μετά την πάροδο 24 ωρών.

Το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ θα προσφέρει εκπαίδευση στο προσωπικό των καζίνο που θα είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης διαδικασίας. Στόχος, εκτός από τη εξοικείωση με τη νέα διαδικασία, είναι η εκπαίδευσή των εργαζόμενων στον τρόπο διαχείρισης των εθισμένων παιχτών.

Η προβληματική ενασχόληση με τις διάφορες μορφές τζόγου είναι ένα σημαντικό και εντεινόμενο κοινωνικό ζήτημα που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διατάραξη των οικογενειακών σχέσεων, οικονομικές δυσκολίες, ψυχολογικά προβλήματα, όπως κατάθλιψη, προβλήματα στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή του εξαρτημένου κ.ά.  Η οικονομική κρίση ευνοεί τη στροφή προς τα τυχερά παιχνίδια τόσο ως προσπάθεια διαφυγής από τα προβλήματα και τις πιέσεις της καθημερινότητας όσο και αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος.

Οι προσερχόμενοι στο ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, που είναι και το μόνο αναγνωρισμένο πρόγραμμα στην Ελλάδα για την απεξάρτηση από τον τζόγο,  είναι στην πλειονότητά τους άνδρες, κυρίως μεταξύ 30 και 49 ετών, πάνω από 6 στους 10 είναι παντρεμένοι και οι περισσότεροι έχουν σταθερή επαγγελματική απασχόληση. Οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι στοιχηματίζουν σε αθλήματα ή παιχνίδια με αριθμούς, όπως τζόκερ και λόττο. Σχεδόν οι μισοί μπορεί να ξοδεύουν παίζοντας μέχρι και 1000€ την εβδομάδα,  ενώ για το 11% το ποσό αυτό μπορεί να φτάνει και τις 10.000€.