Το ΚΕΘΕΑ αξιολογεί τις υπηρεσίες απεξάρτησης της Κύπρου


Το ΚΕΘΕΑ και το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ) παρουσίασαν στις 17/10 στη Λευκωσία τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Θεραπευτικού Δικτύου Αντιμετώπισης της Ουσιοεξάρτησης της Κύπρου, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το ΚΕΘΕΑ.

Το ΚΕΘΕΑ ανέλαβε την αξιολόγηση του θεραπευτικού δικτύου της Κύπρου το 2015, ύστερα από διεθνή διαγωνισμό.  Η διαδικασία ξεκίνησε το 2016 και ολοκληρώθηκε το 2017 σε τρία επίπεδα:  την ποιότητα των υπηρεσιών, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και την κατανόηση του κόστους λειτουργίας των δομών.

Σε ό,τι αφορά την παρεχόμενη φροντίδα, η έρευνα έδειξε ότι, μετά τη θεραπεία, η χρήση αλκοόλ καθώς και η χρήση ναρκωτικών μειώνονται περίπου στο ένα τέταρτο, τα νομικά προβλήματα των ατόμων υποδιπλασιάζονται, ενώ αισθητή βελτίωση υπάρχει στους δείκτες τόσο σωματικής όσο και ψυχολογικής υγείας. Βελτιωμένα, μετά τη θεραπεία, αν και λιγότερο, εμφανίζονται τα οικογενειακά προβλήματα, ενώ τομέας που χρειάζεται βελτίωση είναι η εργασιακή κατάσταση των ατόμων, όπου δεν σημειώνεται θετική διαφοροποίηση μετά τη θεραπεία.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι εργαζόμενοι στα θεραπευτικά προγράμματα της Κύπρου διαθέτουν επαρκή εκπαίδευση και δηλώνουν γενικά ικανοποιημένοι από το περιβάλλον εργασίας και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που τους παρέχει. Επίσης, σε γενικές γραμμές, δεν διαφαίνεται, ο συνηθισμένος για αυτόν τον επαγγελματικό χώρο, κίνδυνος επαγγελματικής εξουθένωσης.

Τέλος σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομικής ανάλυσης, τα ευρήματα δείχνουν μεγάλη διακύμανση στο ύψος του προϋπολογισμού κάθε δομής και ανισομέρειες στην κατανομή της επιχορήγησης, παρόλο που γενικά καταβάλλεται προσπάθεια συνάρτησής της με την κίνηση και τον όγκο υπηρεσιών κάθε δομής. Οι οικονομικές υπηρεσίες του ΑΣΚ αναδείχτηκαν ως αξιόπιστη πηγή για τη μερική εκτίμηση του κόστους των υπηρεσιών στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της έρευνας αξιοποιήθηκε ένας συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις σε όλα τα θεραπευτικά κέντρα της Κύπρου, προσωπικές συνεντεύξεις και ανάλυση στοιχείων που παρείχαν τα κέντρα.