“Καθαρές” ραδιοφωνικές εκπομπές


Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής στη ραδιοφωνική παραγωγή στο οποίο συμμετείχαν απεξαρτημένα άτομα από το ΚΕΘΕΑ και άλλους αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς.  Η ομάδα των εκπαιδευομένων πραγματοποίησε σειρά εκπομπών  -οι πρώτες τους ραδιοφωνικές απόπειρες- οι οποίες μεταδόθηκαν από ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας. Επίσης, δημιούργησαν διαφημιστικό σποτ με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ακούστε τις εκπομπές: 

Εκπομπή με καλεσμένο το Θάνο Μικρούτσικο

Μουσική εκπομπή