Καλλωπισμός σε πάρκο των Χανίων από το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ


Την εθελοντική τους παρέμβαση στο πάρκο στην περιοχή Φράγκικο-Μνημείο Πεσόντων επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη στα Χανιά πραγματοποίησαν οι έφηβοι που συμμετέχουν στο Πολυδύναμο Κέντρο του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην πόλη.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού οι έφηβοι του Κέντρου επισκέφθηκαν επανειλημμένα τον χώρο με στόχο τον καλλωπισμό και τη συντήρησή του.

Η πρωτοβουλία είχε στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των εφήβων και την ενεργοποίησή τους στο πλαίσιο της τοπικής τους κοινωνίας. Ανάλογες δράσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ και τροφοδοτούν την πορεία προσωπικής εξέλιξης και αλλαγής των μελών του.

Η δράση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, ο οποίος έδωσε τη σχετική άδεια παραχώρησης χώρου και διέθεσε δωρεάν στους εφήβους τα αναγκαία υλικά και τον εξοπλισμό.

Το «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα τα Χανιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035309 είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).