«Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση και Δημιουργικά Σκεπτόμενοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων» (για επαγγελματίες εκτός ΚΕΘΕΑ)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ –ART IT          

«Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση και Δημιουργικά Σκεπτόμενοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων»

ΑΘΗΝΑ
17-18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  10 ΩΡΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ: 20

Το ΚΕΘΕΑ συμμετέχει ως εταίρος  στο διακρατικό πρόγραμμα Grundtvig – ARTiT με στόχο την εκπαίδευση εκπαιδευτών απεξαρτημένων ατόμων στην εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων ως συντονιστής φορέας, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, τα Πανεπιστήμια της Δανίας Roskilde University και VUCFYN RingenGlamsbjerg, το πανεπιστήμιο της Ρουμανίας Pitesti και ο συνδικαλιστικός φορέας  της  Σουηδίας Arbetarnas Bildningsforbund (ABF, Workers' Educational Association).

Το πρόγραμμα ARTiT έχει ως στόχους :

–    Να αναπτύξει ολοκληρωμένη παιδαγωγική μεθοδολογία μέσα από την παρατήρηση έργων τέχνης, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων.
–    Να αναγνωρίσει τις στάσεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτών ενηλίκων, σχετικά με τη μάθηση μέσα από τις τέχνες σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και
–    Να αναπτύξει και να αξιολογήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές ενηλίκων.

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθεί  επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών με θέμα «Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση και Δημιουργικά Σκεπτόμενοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε  εκπαιδευτές ενηλίκων και αφορά στην εφαρμογή τεχνικών εκπαίδευσης μέσω έργων τέχνης και είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών. Θα   πραγματοποιηθεί στο ΚΕΘΕΑ (Τομέας Εκπαίδευσης) και θα αφορά συνολικά 20 εκπαιδευόμενους οι οποίοι θα είναι στελέχη εκπαίδευσης, πρόληψης ή/και θεραπείας (από την φάση της Κοινωνικής Επανένταξης) του ΚΕΘΕΑ από την περιοχή της Αττικής. Επίσης, θέσεις για εκπαιδευόμενους θα δοθούν σε στελέχη του ΟΚΑΝΑ και του 18 ΑΝΩ στο βαθμό που υπάρξουν σχετικές αιτήσεις.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2012 και ώρες από 9.30-14.30 με εκπαιδευτή τον Παναγιώτη Κουτρουβίδη, Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Υπεύθυνο του Τμήματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μελών του Τομέα Εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, για τις ανάγκες δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος, θα φιλμογραφηθεί μέρος ή και το όλον της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την αποστείλουν στον Τομέα Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ, έως 9/12/2011.

Πληροφορίες: Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μελών, τηλ: 210 9241993-6, κο. Παναγιώτη Κουτρουβίδη (εσωτ: 228), email: pkoutrouv@kethea.gr

Αίτηση