Πάρτε μέρος στο πρόγραμμα Comanity!


Το πρόγραμμα Εμψυχωτής Κοινότητας COMANITY φτάνει στο τέλος του και επειδή αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα επιτυχημένο, θα θέλαμε να το μοιραστούμε με όσους ενδιαφέρονται να το γνωρίσουν καλύτερα

Τι είναι το COMANITY; 

Το COMANITY είναι ένα μοναδικό στο είδος του πρόγραμμα μεικτής μάθησης για εθελοντές και επαγγελματίες που δουλεύουν με νέους οι οποίοι βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο (NEETS, χρήση ουσιών, παραβατικότητα, ζητήματα ψυχικής υγείας). Το πρόγραμμα στοχεύει στον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των εθελοντών και επαγγελματιών, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ενδυναμώνουν πιο αποτελεσματικά τους νέους στην κοινότητα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Τι καθιστά το COMANITY διαφορετικό;

Το πρόγραμμα είναι καινοτόμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί προωθεί την έννοια της “κοινότητας” στη δουλειά με κοινωνικά περιθωριοποιημένους νέους μέσα από μια διαδικασία έρευνας,  κατανόησης και σύνδεσης με την πραγματική ζωή των νέων ανθρώπων.

Σε ποιον απευθύνεται;

Η πρόσκληση απευθύνεται σε οργανισμούς που ασχολούνται κυρίως με νέους (επαγγελματίες, youth workers και εθελοντές), αλλά είναι επίσης ανοικτή σε όλους όσοι ενδιαφέρονται και προέρχονται από κοινωνικές υπηρεσίες, φορείς για νέους, δημόσιους φορείς, ΜΚΟ με κοινωνική αποστολή.

Πώς μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας;

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο https://comanity-project.eu/join-the-comanity-programme και συμπληρώστε τη Google Form. Σε λίγες εβδομάδες θα έχετε νέα μας.

Σε τι δεσμεύεστε; 

Εξαρτάται από εσάς! Με βάση το ενδιαφέρον που θα εκδηλώσετε,   θα λάβετε τον Ιανουάριο ένα ToolkitTen steps to develop a COMANITY programme  το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε όπως θέλετε.