Ημερίδα με θέμα “Δυναμική επιχειρηματικότητα από πρώην εξαρτημένους”


H Aναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

«Δυναμική επιχειρηματικότητα από πρώην εξαρτημένους»

την Τρίτη 2 Ιουλίου 2013, από τις 9.30 π.μ. έως τις 15.30 μ.μ., στο Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, Αθήνα.

Ειδικοί επιστήμονες από το χώρο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της εργασίας, των επιχειρήσεων αλλά και απεξαρτημένα άτομα μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες θα μιλήσουν για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες εργασιακής ένταξης των απεξαρτημένων, τις καλές πρακτικές στον τομέα αυτόν, την επιχειρηματικότητα ως κοινωνικό χώρο μη-διάκρισης, καθώς και για τους στόχους και το έργο της Α.Σ.  ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.  

Η Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αποτελεί μια καινοτόμο συνεργασία ανάμεσα στο χώρο της απεξάρτησης και στον κόσμο της εργασίας, με στόχο να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρονται στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, για την υποστήριξη της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των απεξαρτημένων στην εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία που διανύει η χώρα μας.

Στην Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συμμετέχουν το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων), ως συντονιστής,  το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής – Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης της Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών 18 ΑΝΩ, ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνιών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ).

Μέσα από το έργο της Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα ωφεληθούν 150 απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα. Η Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα τους δώσει τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε οριζόντιες δεξιότητες, να λάβουν συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, να ενημερωθούν και να καταρτιστούν στην επιχειρηματικότητα μικρών επιχειρήσεων και να εξειδικευτούν σε κλάδους όπως η βιολογική καλλιέργεια και τα αρωματικά φυτά. Στόχος είναι  να αναπτύξουν business plans και να προχωρήσουν, με κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη, στη δημιουργία των δικών τους κοινωνικών ή ατομικών επιχειρήσεων, ή να αναζητήσουν θέσεις εργασίας. Η σύμπραξη αναμένεται να συμβάλει θετικά στη γενικότερη προσπάθεια που έχει αρχίσει στη χώρα μας για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδήματος για τις ευάλωτες ομάδες αλλά και την τοπική ανάπτυξη. 

Η αναπτυξιακή σύμπραξη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει συσταθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ», της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η συμμετοχή στην ημερίδα θα συμβάλει στη δημιουργία των αναγκαίων πόρων ισότιμης κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης των πρώην εξαρτημένων που δίνουν καθημερινά και κερδίζουν τη δύσκολη μάχη της απεξάρτησής τους.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και την αφίσα της ημερίδας.