Ημέρες Ενημέρωσης για την Πρόληψη της Ηπατίτιδας και του HIV


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε τις :

«Ημέρες Ενημέρωσης για την Πρόληψη της Ηπατίτιδας Β, της Ηπατίτιδας C και του HIV»

Την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011 & την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011
και ώρα 10.00-13.00, στις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς.

Οι δράσεις αυτές απευθύνονται σε νέους, 15-24 χρονών και διεξάγονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Δημόσια Υγεία HBV-HCV-HIV: Three different and serious threats for European Young People. A Network to study and to face these challenges in the participating countries (H-CUBE), Δράση 6 : Ενημερωτική εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση των νέων για την Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C και τον HIV.

Οι συμμετέχοντες σε κάθε μία από τις ημέρες αυτές θα έχουν την ευκαιρία να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο αρχικής αξιολόγησης που θα σταθμίζει τις γνώσεις που έχουν για τις παραπάνω ασθένειες. Στην συνέχεια, θα παρακολουθήσουν 2ωρο εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα καλύψει θέματα διάδοσης, πρόληψης και καλών πρακτικών για τους ιούς HBV, HCV, HIV.

Εισηγήτρια στο σεμινάριο θα είναι η Δρ. Αναστασία Μπαρμπούνη,

Επιμελήτρια του Τομέα Δημόσιας & Διοικητικής Υγιεινής, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης ενώ η συμμετοχή τους στις Ημέρες Ενημέρωσης είναι δωρεάν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, παρακαλούνται όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά μήνυμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση mgidarakou@kethea.gr έως την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011.

Στο μήνυμα θα πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου καθώς και η ημέρα που επιθυμεί να συμμετάσχει.