Γιορτές & τυχερά παιχνίδια


Στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, και ιδιαίτερα την περίοδο των γιορτών, είναι πολλοί εκείνοι που με τη λογική του να «γυρίσει η τύχη τους» καταφεύγουν στα τυχερά παιχνίδια. Η αναζήτηση του εύκολου κέρδους μέσω των τυχερών παιχνιδιών προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν οικονομικά ελλείμματα, ειδικά όταν είναι σε αρχικό στάδιο, δεν αναγνωρίζεται συχνά ως πρόβλημα.

Οι βασικές αρχικές ενδείξεις που συντελούν στη διαπίστωση ότι κάποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα εξάρτησης με τα τυχερά παιχνίδια, είναι οι:

o    Απουσίες από το σπίτι ή την εργασία
o    Χαμηλή παραγωγικότητα
o    Έλλειψη χρημάτων από το εισόδημα ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς
o    Εξαφάνιση πολύτιμων αντικειμένων από το σπίτι
o    Αδικαιολόγητα δάνεια και υπερχρεωμένες πιστωτικές κάρτες
o    Κοινωνική απόσυρση και απομάκρυνση ακόμα και από οικεία πρόσωπα
o    Αλλαγή στην συμπεριφορά (ανειλικρίνεια, ψέματα, μεταπτώσεις στη διάθεση, αδιαφορία, κατάχρηση ουσιών)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ στο τηλέφωνο 210-9215776, και στο email info@kethea-alfa.gr, καθώς και στο 1114, τη γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ για τα τυχερά παιχνίδια.