Γίνε ο επόμενος εμψυχωτής κοινότητας. Προκήρυξη 2 δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων


Δια-δραστικό συμμετοχικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των εφήβων και νεαρών ενηλίκων

Το ΚΕΘΕΑ, σε συνεργασία με το Arcola Research της Αγγλίας, το Πανεπιστήμιο της Rioja, τον Δήμο της Περούτζια, τη Life Long Learning Platform του Βελγίου, το Mind to Innovate, το πρόγραμμα DOCUMENTA της Ισπανίας και την κοοπερατίβα Borgorete της Ιταλίας, προκηρύσσει δύο δωρεάν προγράμματα εκπαίδευσης, ένα αποκλειστικά online και ένα μεικτής μάθησης (blended  learning: online και δια ζώσης).

Το online πρόγραμμα, με ημερομηνία έναρξης τον Ιούνιο του 2019, προσφέρεται μόνο διαδικτυακά και απευθύνεται σε έμπειρους ή νέους επαγγελματίες, εθελοντές ή φοιτητές, απόφοιτους θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης ή σε μέλη ομάδων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και θα ήθελαν να  αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους με στόχο την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη. Οι προσφερόμενες θέσεις θα ανέλθουν στις 100. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτημάτων υπερβεί τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβαν τα αιτήματα κατά την υποβολή τους. Προτεραιότητα θα δοθεί επίσης σε όσους υποβάλλουν αίτημα για το πρόγραμμα blended learning και δεν γίνουν αποδεκτοί σε αυτό λόγω υψηλού αριθμού αιτήσεων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το Κέντρο Δία Βίου Μάθησης 1 του ΚΕΘΕΑ.

Το πρόγραμμα μεικτής μάθησης (blended  learning), με ημερομηνία έναρξης την 20η Μαΐου του 2019, απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους ηλικίας έως 25  ετών που μπορεί να είναι εθελοντές, νέοι επαγγελματίες, φοιτητές, απόφοιτοι θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης ή μέλη ομάδων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και θα ήθελαν να αναπτύξουν, σε συνεργασία με άλλους νέου, μία καινοτόμα δράση μέσω της έρευνας δράσης, για την προαγωγή της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης.

Το πρόγραμμα μεικτής μάθησης απευθύνεται σε 15 συμμετέχοντες, οι οποίοι θα λάβουν βεβαίωση ΕΜΨΥΧΩΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ από το πρόγραμμα. Για την απόκτηση της βεβαίωσης αυτής απαιτείται α) να έχουν ολοκληρώσει το δια ζώσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και το follow-up αυτού, β) να έχουν ολοκληρώσει το online πρόγραμμα, γ) να συμμετέχουν σε μία καινοτόμα δράση στην κοινότητα και δ) να καταθέσουν μία μικρή γραπτή εργασία στο τέλος του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτημάτων υπερβεί τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το πρωτόκολλο υποβολής των αιτημάτων.

Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να καταθέσει αίτηση και στα δύο προγράμματα, αναφέροντας με σειρά προτεραιότητας το πρόγραμμα στο οποίο θα ήθελε να ενταχθεί:

  1. Online πρόγραμμα (έως 100 συμμετέχοντες) ή
  2. Blended learning πρόγραμμα (on-line, face-to-face, έρευνα δράσης, εργασία) (έως 15 συμμετέχοντες).

 

Διάρκεια προγραμμάτων:

Μόνο Online: Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2019

Blended Course:

Σεμινάριο Face to Face: 20 – 22 Μαΐου 2019

Έρευνα Δράσης: Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2019

Followup: 9 – 10 Σεπτεμβρίου 2019 – Παρουσίαση της έρευνας δράσης

Κατάθεση Εργασίας: 20 Σεπτεμβρίου 2019

Το πρόγραμμα ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-COMANITY συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ: