ΦρεσΚΟΤΑτα


Με μικρές παραγωγικές μονάδες και δραστηριότητες οι θεραπευτικές κοινότητες του ΚΕΘΕΑ προσπαθούν να καλύπτουν όλο και περισσότερες ανάγκες τους σε βασικά είδη διατροφής, όπως οπωροκηπευτικά, φρούτα κ.ά. Τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα θα μπορούν να προμηθεύονται τα δικά τους φρεσκότατα αυγά χάρη στο μικρό πτηνοτροφείο που δημιούργησαν στη θεραπευτική κοινότητα. Η  ομάδα ξυλουργικής του προγράμματος κατασκεύασε ένα όμορφο κοτέτσι που θα φιλοξενεί τις 30 κότες, τις οποίες θα φροντίζουν τα μέλη του προγράμματος. Στο ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ υπάρχει επίσης θερμοκήπιο με βιολογικές καλλιέργειες.