Η φωνή των νέων στην πολιτική για τα ναρκωτικά


Διαπιστώσεις, ιδέες και προτάσεις νέων ανθρώπων για την πολιτική για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα σήμερα αποτυπώνονται στο έντυπο «Η φωνή σου ακούγεται». Το έντυπο εκδόθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου PATH – Prevention, Addictions and Therapy (Εrasmus +), που υλοποιήθηκε από τα ΚΕΘΕΑ με στόχο να δώσει σε νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να ακουστούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πεδίο των εξαρτήσεων.

Οι προτάσεις των νέων διαμορφώθηκαν ύστερα από μια πολύμηνη διαδικασία μελέτης του θεσμικού πλαισίου και των οργάνων χάραξης της πολιτικής, συνεντεύξεων με χαράσσοντες πολιτική, συλλογής στοιχείων, συστηματικής ανταλλαγής απόψεων και επεξεργασίας θέσεων. Μέσα από τις προτάσεις τους οι νέοι δίνουν έμφαση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία, στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας.

Δείτε το έντυπο.