Η Ευρώπη συζητά για τις θεραπευτικές κοινότητες: Συνέδριο EFTC 2019 στη Θεσσαλονίκη


Tη διοργάνωση του 17ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Θεραπευτικών Κοινοτήτων, που θα διεξαχθεί το 2019 στη Θεσσαλονίκη, ανέλαβε το ΚΕΘΕΑ, σε συνεργασία με το πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» και την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Τα Ευρωπαϊκά Συνέδρια Θεραπευτικών Κοινοτήτων αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία σε διεθνές επίπεδο για ανταλλαγή γνώσεων και για δικτύωση στον χώρο αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης μεταξύ επαγγελματιών, ερευνητών, πανεπιστημιακών και φοιτητών. Το συνέδριο του 2019 στη Θεσσαλονίκη θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο οι θεραπευτικές κοινότητες, που αποτελούν μια θεραπευτική προσέγγιση με παγκόσμια εφαρμογή, εξελίσσονται για να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες.   

Το συνέδριο διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (ΕFTC). Το ΚΕΘΕΑ κατέχει την αντιπροεδρία της ΕFTC μέχρι το 2019, ενώ από το 2019 και έως το 2021 αναλαμβάνει την προεδρία της.

Όλες οι νεώτερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο θα φιλοξενούνται στον ιστότοπο του ΚΕΘΕΑ και θα ανακοινώνονται μέσω του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου και των μέσων κοινωνικής του δικτύωσης.