Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Απεξάρτηση: Η ουσία είναι η ένταξη”


Το ΚΕΘΕΑ ξεκινά την υλοποίηση επιχορηγούμενου σχέδιου με τίτλο «Απεξάρτηση: η ουσία είναι η ένταξη» του Προγράμματος Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση». Το πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία μιας ομάδας επτά νέων οι οποίοι παρακολουθούν το Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ. Οι νέοι θα δημιουργήσουν ένα τηλεοπτικό σποτ με θέμα την απεξάρτηση και την κοινωνική ένταξη των πρώην χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, αυτή η μικρής διάρκειας ταινία θα πραγματεύεται τo ζήτημα της κοινωνικής επανένταξης των ανθρώπων που επιλέγουν να βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης. Η ομάδα των νέων που αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος έχει στόχο να καταδείξει τις δυσκολίες και τα προβλήματα που συναντούν οι θεραπευόμενοι στην προσπάθειά τους να επανενταχτούν στην ευρύτερη κοινότητα αλλά και το πόσο σημαντική είναι αυτή η διαδικασία για την επιτυχία της συνολικής τους προσπάθειας.

Παράλληλα, θα διοργανωθεί διαγωνισμός τηλεοπτικού σποτ στον οποίο καλούνται άλλοι νέοι και ερασιτέχνες δημιουργοί να καταθέσουν την οπτική τους πάνω στο ίδιο θέμα. Η ομάδα του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ θα αναλάβει τη διοργάνωση του διαγωνισμού. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι νέοι άνθρωποι που έχουν βιώσει τον αποκλεισμό και διεκδικούν την κοινωνική τους επανένταξη να αποκτήσουν γνώσεις και κοινωνικές δεξιότητες, να καλλιεργήσουν ευαισθησίες σε ζητήματα συνύπαρξης ώστε να βοηθηθούν στην προσωπική τους ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους ως ενεργά μέλη μιας κοινότητας.

Επιπλέον, το ίδιο το τελικό προιόν θα λειτουργήσει ανταποδοτικά και θα αποτελέσει προσφορά χρήσιμη προς την κοινότητα στην οποία οι νέοι στρέφονται για ένταξη, σε επίπεδο ενημέρωσης αλλά και ευαισθητοποίησης σχετικά με την αντιμετώπιση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.