Έρευνα του ΚΕΘΕΑ για το κόστος της θεραπείας


Οι συνέπειες της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες, εκτός από τον ίδιο το χρήστη και το οικογενειακό του περιβάλλον, επιβαρύνουν και την κοινωνία. Όσο παραμένει στη χρήση, μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία ή επισκέπτεται γιατρούς, για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις στη σωματική και την ψυχική του υγεία, διαπράττει κλοπές και άλλα αδικήματα, συλλαμβάνεται, δικάζεται, φυλακίζεται, ξοδεύει χρήματα για ναρκωτικά, φάρμακα, νομική υποστήριξη, απέχει από την παραγωγική διαδικασία. Ο τρόπος ζωής στη χρήση και οι συνέπειες του, όπως αυτές που περιγράφονται παραπάνω, διακόπτονται, με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και το άτομο,  όταν  αυτό εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα που έχει στόχο την ψυχική απεξάρτηση, την εγκατάλειψη της παραβατικότητας και την ισότιμη κοινωνική και εργασιακή ένταξη.  Αυτή την ανταποδοτική για την κοινωνία οικονομική διάσταση της ψυχοκοινωνικής  θεραπείας έρχεται να αναδείξει το ΚΕΘΕΑ,  αναλύοντας το οικονομικό κόστος παραμονής  στη χρήση και συγκρίνοντάς του  με αυτό της συμμετοχής σε μια θεραπευτική κοινότητα. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν μέσα στο Νοέμβρη.  
Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και περιορισμού των κοινωνικών δαπανών η ανάγκη για τεκμηρίωση και βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του έργου που προσφέρουν οι οργανισμοί γίνεται επιτακτικότερη. Το ΚΕΘΕΑ είναι ο μόνος φορέας στο χώρο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων που έχει ενσωματώσει την αξιολόγηση στην εφαρμογή των προγραμμάτων του εδώ και πολλά χρόνια και διαθέτει στοιχεία που τεκμηριώνουν  την αποτελεσματικότητά του. Η πτυχή που διερευνάται τώρα, εν μέσω οικονομικής κρίσης και όξυνσης του φαινομένου της εξάρτησης, αναδεικνύει την αναγκαιότητα να ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες για τους εξαρτημένους, καθώς η συρρίκνωσή τους αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω οικονομικά την κοινωνία.