15.11.2013 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού των θεραπευτικών προγραμμάτων / μονάδων του ΚΕΘΕΑ στην Αττική για ένα έτος


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) 

δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Έρευνα Αγοράς για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» [συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου παρακράτησης 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, ν. 3580/2007), ΦΠΑ κ.λπ.], όπως αναφέρεται αναλυτικά στους όρους συμμετοχής.