18.09.2015 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την τοποθέτηση τεντών στο ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα


Το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ (Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα Καβάλας, Γαληνού 27) διενεργεί έρευνα αγοράς για την τοποθέτηση τεντών σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης