23.09.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ για ένα έτος


Δείτε εδώ αναλυτικά τη διακήρυξη και τα παραρτήματά της.